Tl;dr Rigcz w uj, a w polsce…

Tl;dr Rigcz w uj, a w polsce dalej jak w lesie i to takim lesie na krańcu świata ¯_(ツ)_/¯

Rząd chce walczyć z bezrobociem poprzez liberalizację prawa pracy. Według urzędników uproszczenie zatrudniania i zwalniania pracowników zachęci pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy.

Oczekuje się, że stopa bezrobocia na Ukrainie spadnie o połowę do 5%. Państwowa służba zatrudnienia będzie współpracować z prywatnymi agencjami rekrutacyjnymi i dostawcami usług edukacyjnych.

Rząd planuje zwiększyć efektywność energetyczną za pomocą takich środków, jak podwyższenie podatku od emisji dwutlenku węgla i wprowadzenie specjalnego podatku akcyzowego na towary, których metoda produkcji jest wyjątkowo szkodliwa dla środowiska.

Rząd chce, aby ceny gazu, ciepła i energii elektrycznej były na poziomie rynkowym i zamierza w przyszłości zapewnić ukierunkowane dotacje dla tych, którzy wydają ponad 15% swoich dochodów na rachunki za media.

Ponad 1000 nierentownych przedsiębiorstw państwowych na Ukrainie zostanie zamkniętych. Wszystkie strategiczne spółki państwowe zostaną przeniesione do Narodowego Funduszu Opieki Społecznej, która ma powstać, która będzie zarządzać sektorem przedsiębiorstw państwowych. Plan obejmuje również prywatyzację na dużą skalę, zgodnie z którą udział państwa w gospodarce powinien zostać zmniejszony do 5%.

Udział długu publicznego w PKB powinien spaść do 40% z obecnych 60%, a rating kredytowy Ukrainy powinien wzrosnąć do poziomu „A”. Obecnie agencja ratingowa Standard & Poor’s ma „B” po ostatnim wzroście. W rezultacie państwo wyda znacznie mniej na obsługę długu niż obecnie. Chce też, aby ponad połowa długu publicznego była w hrywnie, a nie w obcej walucie, jak jest teraz.

Realizacja umów powinna być kamieniem węgielnym prowadzenia działalności gospodarczej. Tak więc rząd planuje stworzyć system mediacji jako alternatywę dla systemu sądowego.

Wprowadzony zostanie trzypoziomowy podział administracyjno-terytorialny: społeczność – dzielnice połączone – regiony zamiast obwodów.

https://en.hromadske.ua/posts/ukraines-pm-honcharuk-presents-his-government-program?fbclid=IwAR2xYhQdt8jj6bPfgPVOWAcNSwTwHh5iB7gLWjZVtiGco_M3-c8HbUHXEvw

#ukraina #dobrazmiana #neuropa #bekazpisu #bekazprawakow #polityka #gospodarka #europa #polska #ekonomia #libertarianizm

Dobrobyt na Pokolenia:…

Dobrobyt na Pokolenia: Podatki od najbogatszych mogą być wyższe

Podatki od zarobków przekraczających 200 000 złotych rocznie mogłyby bezpiecznie wzrosnąć do prawie 50% zarówno dla pracowników jak i samozatrudnionych – bez strat dla budżetu. To wyniki raportu przygotowanego przez dr. Pawła Doligalskiego z University of Bristol.

Podatki dla najlepiej zarabiających w Polsce są niskie i nie brakuje mocnych argumentów za ich podwyższeniem. Po pierwsze, polski system podatkowy jest regresywny i średnie obciążenie podatkami maleje wraz z dochodem, co można uznać za niesprawiedliwe. Po drugie, dochody z wyższych podatków można przeznaczyć na społecznie korzystne cele, na przykład na dekarbonizację polskiej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

W debacie o podatkach często podnoszony jest jednak argument odwrotny: wysokie podatki zmniejszają chęć do pracy i mogą doprowadzić do spadku dochodów budżetowych. Zależność miedzy stopą opodatkowania a dochodami budżetowymi opisuje krzywa Laffera. Gdy gospodarka znajduje się na prawo od szczytu krzywej Laffera, to podwyższenie stopy podatku zmniejsza dochody budżetowe. Jak daleko jesteśmy od szczytu krzywej Laffera dla najlepiej zarabiających?

– Możliwe jest znaczące podniesienie opodatkowania najwyższych dochodów, szczególnie z działalności gospodarczej, bez negatywnych konsekwencji dla budżetu – komentuje dr Paweł Doligalski. Ale czy warto te podatki podnosić? To zależy od indywidualnego poczucia sprawiedliwości społecznej oraz od wiary w instytucje państwowe, które dobrze funkcjonując mogą przekuwać dodatkowe wpływy budżetowe w dobrobyt społeczeństwa.

#ekonomia #gospodarka #podatki #socdem #polska

Glapiński: budżet bez deficytu nie budzi wątpliwości

Zrównoważenie budżetu w 2020 roku jest jak najbardziej realne, zważywszy na przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych i likwidację 30-krotności składek na ZUS – ocenił w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Szef banku centralnego wskazał również, że NBP nie przewiduje negatywnego scenariusza w związku z istotnym dla frankowiczów wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Gdzie w Polsce zatrudniani są…

Gdzie w Polsce zatrudniani są cudzoziemcy?

Bardzo ciekawa mapa pokazująca liczbę legalnie zatrudnionych cudzoziemców na podstawie oświadczeń/zezwoleń wydanych w gminach w 2017 (liczba pracujących cudzoziemców na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym)

Kolory pokazują ilu pracujących cudzoziemców w ciągu danego roku przypadało na 100 mieszkańców gminy/miasta w wieku produkcyjnym. Jak widać w niektórych miejscach pracowało więcej imigrantów niż Polaków. (W komentarzu 4 mapki za 2012, 2013, 2016 i 2017 rok)

Rekordowe gminy w 2017:

Czerwińsk nad Wisłą 751 pracujących cudzoziemców na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
Załuski 370
Goczałkowice-Zdrój 239
Jasieniec 224
Goszczyn 223
Promna 213
Błędów 208
Naruszewo 208
Belsk Duży 188
Wyszogród 183

Rekordowe miasta – wg liczb bezwzględnych

(druga liczba pokazuje ilu zatrudnionych cudzoziemców przypada na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym)

Wrocław 63.3 tys. zatrudnionych oraz 16.5 cudzoziemców na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
Poznań 50.0 tys. 15.6
Łódź 49.9 tys. 12.5
Kraków 48.3 tys. 10.4
Warszawa 44.1 tys. 4.3
Gdańsk 34.6 tys. 12.6
Szczecin 24.2 tys. 10.0
Zielona Góra 22.3 tys. 26.7
Katowice 21.3 tys. 12.0

Obserwuj #infog – ciekawe infografiki, wykresy, mapy (gospodarka, społeczeństwo, technologia, natura)

źródło: str. 338

#ciekawostki #gospodarka #ekonomia #imigranci #praca #ukraina #polska

https://www.wykop.pl/link/5154785/absurdalne-obietnice-kaczynskiego-program-pis-na-wybory/

Pierwszy z pięciu odcinków serii, w której omawiane będą programy partii politycznych na wybory do Sejmu w 2019 r.

Na pierwszy ogień idzie program Prawa i Sprawiedliwości.

#bekazpisu #neuropa #wybory #gospodarka #wolnyrynek #polityka