Jednak bez zasiłku dla większej liczby rodziców. „Po konsultacjach” zostaje tak, jak jest

Specjalny zasiłek dla osób, które w związku z zamknięciem placówek oświatowych muszą opiekować się dziećmi, pozostanie w niezmienionej formie. Przysługiwać będzie tylko rodzicom dzieci do ósmego roku życia. Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, jak sama podała – po konsultacjach – dokonała „korekty” swojej wcześniejszej wypowiedzi, w której mówiła o podniesieniu tej granicy do lat 12.