Najnowsze dane z gospodarki. „Rekordowo wysoki wynik”

990 milionów wyniosła nadwyżka w obrotach bieżących w grudniu 2019 roku – podał Narodowy Bank Polski. Oznacza to wzrost o 10,6 procent w ujęciu rocznym.