Niespodziewana dymisja w Pekao

Drugi największy polski bank nie ma w zarządzie ani jednej osoby ze zgodą KNF na kierowanie instytucją finansową.

Państwowy bank. Dwieście miliardów aktywów. Nie ma ani jednej osoby ze zgodą na kierowanie bankiem. Polska pis.