Olga Tokarczuk zwolniona z podatku. Rozporządzenie weszło w życie

Rozporządzenie zwalniające z podatku od Nagrody Nobla pisarkę Olgę Tokarczuk weszło w życie.