Sojusz ponad podziałami:…

Sojusz ponad podziałami: łupić Polaków!

#polityka #polska #gospodarka #ekonomia #bekazlewactwa #neuropa