Stopy procentowe w dół. Pierwsza taka zmiana od pięciu lat

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową NBP o 50 punktów bazowych do 1,0 proc. w skali rocznej. To pierwsza zmiana od marca 2015 roku.