„Trzynastki” dla emerytów z Funduszu Solidarnościowego. Ustawa trafi do prezydenta

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.