Ulgi w podatkach dla firm dotkniętych koronawirusem

Jeśli przez epidemię koronawirusa firma, którą prowadzisz ma problemy z terminową zapłatą podatków, możesz wystąpić do Urzędu Skarbowego o ulgę lub umorzenie zaległości.